Emma Joyce

Autorin folgender 4 Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en Screenshot ★★☆ Wedding Day 2014 Z-Code
en Screenshot ★★☆ Fingertips: Everything Is Catching On Fire 2012 Z-Code
en   ★★☆ Post-Christmas Letdown 2011 Z-Code
en   ★★☆ Hauntings 2011 Z-Code