IF » Internationale Wettbewerbe & Projekte » MiniComps » Speed-IFs » International » 2000

30 verzeichnete Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en   ★☆☆ The Blair Bee Project 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Death Waif 2000 TADS 2
en   ★☆☆ Hallowe'en 2000 Z-Code
en   ★☆☆ The Pumpkin Context 2000 Z-Code
en   ★☆☆ worm 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Elephants and the Afterlife 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Garden of the Dragon 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Health Inspector 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Potsticker 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Service With a Smile 2000 Z-Code
en   ★☆☆ The Hose 2000 TADS 2
en   ★☆☆ Pantheon, Party On 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Plaque 2000 Z-Code
en   ★☆☆ A scurvy gift for Bosn Chuck 2000 TADS 2
en   ★☆☆ DEATH DEATH DEATH DEATH 2000 Z-Code
en   ★★☆ Freedom 2000 TADS 2
en   ★☆☆ Taxes 2000 Z-Code
en   ★☆☆ EPISODE 2: Revenge of the Mutant Spiders 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Fido and the Dead Body 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Fun and Games 2000 TADS 2
en   ★☆☆ Living Room 2000 TADS
en   ☆☆☆ SpeedIF 11, part six 2000 Alan
en   ★☆☆ Stairs 2000 TADS
en   ★☆☆ LegBreaker 3k! 2000 TADS 2
en Screenshot ★☆☆ Under Cover of Darkness 2000 Z-Code
en   ★☆☆ A Freak Accident Leaves Seattle Pantsless III: Endgame 2000 Z-Code
en Screenshot ★☆☆ A Freak Accident Leaves Seattle Pantsless 2000 Z-Code
en   ★☆☆ Pantsless in Seattle 2000 Z-Code
en   ★☆☆ I Went to the WTO Ministerial Conference and All I Got Was This Souvenir Delegate From Mauritius 2000 TADS 2
en   ★★☆ You are a Chef! 2000 TADS 2