IF » Internationale Wettbewerbe & Projekte » MiniComps » Speed-IFs » International » 2004

15 verzeichnete Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
en   ★☆☆ The Stars Are Right 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ At the Top of Your Game 2004 TADS 2
en   ★★☆ Digging thru Doctrine of the Dead 2004 TADS 2
en   ★☆☆ Toeing the Line 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ A Beginning 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ Cranial Pounding 2004 TADS 2
en Screenshot ★★☆ Things 2004 TADS 2
en   ☆☆☆ Time Place People Water Way 2004 TADS 2
en   ☆☆☆ Fade to Black 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ Mission From Short 2004 Z-Code
en Screenshot ★☆☆ Yay Games 2004 Z-Code
en   ★★★ And So It Goes 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ Jobs for Antioch! 2004 Z-Code
en   ☆☆☆ Solid Leather 2004 TADS 2
en   ☆☆☆ Twilight of the Dogs 2004 Z-Code