IF » Technik » Quelltext verfügbar » T.A.G.

8 verzeichnete Spiele:

      Spiele-Titel Jahr Plattformen
de Screenshot ★★☆ Knack! 2005 Z-Code
de   ☆☆☆ "Ohne Titel" 2004 T.A.G.
de   ☆☆☆ Kultur? 2004 T.A.G.
de Screenshot ★☆☆ Eingesperrt im Demokeller 2002 T.A.G.
de Screenshot ☆☆☆ Ein Guru im Keller 2002 T.A.G.
de   ☆☆☆ Ein Guru füllt ab 2002 T.A.G.
de Screenshot ★★☆ Frohe Ostern 2001 T.A.G., Z-Code
de Screenshot ★★★ Die Höhlen von Karn 1999 T.A.G., Z-Code, Commodore 64